Voor ontwikkelaars

Impresco voor ontwikkelaars

Voor praktisch ieder product is een goede marketing de sleutel tot succes. Opvallend is dus dat vaak aan de essentie ervan voorbij wordt gegaan. Het centraal stellen van de gebruiker en het inspelen op haar veranderende behoeften. Het resultaat; moeizame verhuur of verkoop met leegstand als gevolg en daardoor teruglopende rendementen.

Waar in de traditionele vastgoedmarkt vooral aan wordt gedacht is het reduceren van kosten om een optimaal rendement te realiseren. Dit is niet onbelangrijk, het moet alleen niet leiden tot marketingmyopie. Het luisteren naar gebruikers is door veranderende wensen en eisen een continuerend proces gedurende de levenscyclus van onroerend goed. Dit betekent vanaf de eerste pennenstreek op papier, de exploitatie tot en met sloop en herontwikkeling. Impresco stelt zich als doel hieraan invulling te geven door zich te onderscheiden met creatieve, resultaatgerichte oplossingen.

Projectontwikkeling kost tijd. Het moment van verwerving tot het moment van sloop en nieuwbouw is vaak niet eenvoudig. De kosten kunnen oplopen, waardoor eerdere positieve berekeningen in negatieve omslaan. Makelaarskantoren kunnen vaak weinig aandacht besteden aan dergelijke objecten om een ‘tijdelijke’ invulling te bewerkstelligen. Het zijn vaak niet de mooiste objecten. Daarnaast zullen er in een huurovereenkomst aanvullende bepalingen moeten worden opgenomen voor de toekomstige herontwikkeling. Kortom: niet alledaags, niet lucratief en lastig.

Impresco benadert dit soort objecten op een andere wijze. Verhuur betekent voor een eigenaar dat er een rendement gemaakt kan worden en het object niet wordt gekraakt. Voor ons betekent het een eerste stap in de verdere planuitwerking en ontwikkeling. Wij raken bekend met de omgeving en de mensen. Vanuit deze rol doen wij informatie op die wij, tezamen met onze marktkennis, aanwenden in de verdere ontwikkeling.

Impresco onderscheidt zich door creatieve, resultaatgerichte oplossingen. Door onze kennis, kunde, ervaring en creatieve ideeën creëren wij draagvlak en boeken aantoonbare resultaten. Kortom het inschakelen van Impresco is een goede investering!

Onze aanpak bestaat uit:
  • Concept ontwikkeling
  • Creëren van draagvlak
  • Het inbrengen van commerciële kennis
  • Het toetsen van de commerciële en financiële haalbaarheid
  • Marketing, verhuur en verkoop.
  • Er wordt gestreefd naar haalbare plannen met een sterke functionaliteit.
  • De plannen kunnen in het geheel of in delen voor u worden gerealiseerd.